O nás

Müller Transporte s. r. o. bola založená v roku 2005 a ponúka medzinárodné logistické služby.

Naše služby

Müller Transporte s. r. o ponúka logistické služby všetkých druhov. Sme špecialisti na dopravu s regulovanou teplotou, ďalej ponúkame aj dopravu okien a plachtovú dopravu.

Pomôžte spoločne chrániť Müller Transporte s.r.o.

Vitajte na portáli anonymného nahlasovania Müller Transporte s.r.o..

Všimli ste si porušenie, ktoré nám chcete nahlásiť. Na nasledujúcich stránkach vám poskytujeme bezpečný spôsob dôverného nahlásenia tohto porušenia zodpovedným osobám na adrese Müller Transporte s.r.o.. Vašu správu spracujeme a následne vám poskytneme spätnú väzbu o prijatých opatreniach.

Ak si výslovne neželáte, aby bolo vaše meno prenesené, zostanete v úplnej anonymite. Po odoslaní hlásenia dostanete prístupové poverenia do poštovej schránky prípadu, ktoré môžete použiť na anonymnú komunikáciu s osobami zodpovednými na adrese Müller Transporte GmbH v súvislosti s prípadom. Je to dôležité, pretože pri vybavovaní sa často vynárajú otázky, ktoré majú vplyv na to, ako postupovať a ktoré môžeme objasniť len s vašou pomocou.

Za porušenie považujeme všetky porušenia právnych predpisov alebo interných pravidiel, ktorých sa dopustili zamestnanci spoločnosti Müller Transporte s.r.o. v súvislosti s ich zamestnaním, ako aj dodávatelia spoločnosti Müller Transporte s.r.o..

Kliknite sem